ลักษณะการทำงาน โซลาร์รูฟท็อป แบบออนกริด

ลักษณะการทำงาน โซลาร์รูฟท็อป แบบออนกริด

ลักษณะการทำงาน โซลาร์รูฟท็อป แบบออนกริด

โซลาร์รูฟท็อป ระบบออนกริด

เป็นระบบการสร้างกระแสไฟฟ้าได้เองด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ แบตเตอรี่ ติดตั้งถาวร อายุการใช้งานนานกว่า 25 ปี ระบบมีความคงทน รวมทั้งมีขนาดกำลังการผลิต (KV.) ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม เริ่มต้นผลิตสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ โดยทันทีเชื่อมั่นในระบบเชื่อมั่นกับ SolarRich Rooftop

ลักษณะการทำงาน โซลาร์รูฟท็อป แบบออนกริด

ระบบโซลาร์รูฟท็อป เมื่อมีแสงอาทิตย์

จะเริ่มทำงานในทันทีเมื่อมีแสงแดดโดย แผงโชลาร์เชลล์จะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ผ่านอินเวอร์เตอร์เป็นไฟกระแสสลับเพื่อส่งไป ใช้งานยังอุปกรณ์เครื่องใช้กระแสไฟฟ้าภายในบ้าน เมื่อมีแสงอาทิตย์เพียงพอและเมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่ากำลัง การผลิตของระบบโซลาร์รูฟท็อปจะไม่ใช้ ไฟจากการไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะไม่ไหลย้อนกลับไปยังการ ไฟฟ้าเหตุเพราะมีอุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับของไฟฟ้า (Zero Export)

ลักษณะการทำงาน โซลาร์รูฟท็อป แบบออนกริด

เมื่อมีเงามาบดบังแสงแดด

ระบบผลิตกระแสไฟได้ลดลง และเมื่อมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่ระบบโซลาร์รูฟท็อป สามารถผลิตได้ อินเวอร์เตอร์จะทำการประมวลผล รวมทั้งสั่ง ให้กระแสไฟจากการไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามาใช้ด้วยกัน เพื่อเพิ่ม กำลังในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใช้ตอนนั้น โดยอินเวอร์เตอร์จะออกคำสั่งให้กระแสไฟของ การไฟฟ้า จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามามากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณการผลิต กระแสไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์

ลักษณะการทำงาน โซลาร์รูฟท็อป แบบออนกริด

ในช่วงเวลากลางคืน

ระบบโซลาร์รูฟท็อปจะหยุดการผลิตไฟฟ้า ในช่วงเวลาดังกล่าว และจะปล่อยให้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจ่ายไฟ เข้ามาเต็มกำลัง ซึ่งเราก็จะสามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ และระบบ โชลาร์รูฟท็อปจะเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งทันทีที่มีแสงอาทิตย์

และจะค่อยๆปรับลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าให้น้อยลง และ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคาร จะเริ่มต้นใช้งานไฟฟ้าจาก ระบบโชลาร์รูฟท็อปอีกครั้ง

สำหรับใครที่ต้องการหาความรู้ หรือ สนใจที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ 086-393-2896

ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ Solar Rooftop คลิก

แผงโซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์
โซลาร์รูฟท็อป